چین مکمل IVC سازنده

دونگوان بای تانگ

دونگوان بای تانگ دونگوان بای- تونگ دوانگوان

اخبار

February 14, 2019

جایزه فناوری پیشرفته در سال 2017 اکتبر

ضد انفجار ضد انفجار نوع انفجار شن و ماسه انفجار مواد آلومینیوم ریخته گری مواد پیشرفته فن آوری جایزه در سال 2017 از نوع انفجار نوع Eject شن و ماسه انفجار مواد آلومینیوم ریخته گری پیشرفته فن آوری محصول جایزه در 2017 اکتبر المپیک سند بلاست کردن لوازم جانبی آلومینیوم سلاح سند بلاست برای ساندویچ کابینه

اطلاعات تماس